Europa als strohalm – Rutte en het Oekraïnereferendum

 • Negatief reisadvies

  Het referendum dat op 6 april j.l. in Nederland werd gehouden leidde tot een negatief advies van de opgekomen kiezers. 32% kwam op, 60% van de opgekomenen was tegen het Associatie-akkoord tussen EU en Oekraïne. En toen? Een deel van de Tweede Kamer had al voor 6 april gezegd dat zij de uitkomst van het referendum zouden overnemen. Niet alleen de oppositie zei dat, maar ook regeringsfractie PvdA die wel voor het akkoord had gestemd. Vreemde zaak! Bovendien gaat het om een raadgevend referendum, dus mag de regering (en het parlement) er een eigen oordeel over geven. Dat is gaan glijden.
  Volgens de wet (art. 12: Betreft het een wet tot goedkeuring van een verdrag, dan wordt zo spoedig mogelijk beslist of een voorstel van wet zal worden ingediend dat uitsluitend strekt tot intrekking van de wet of tot goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het verdrag, indien de binding aan het verdrag reeds is aangegaan. ) hoeft de regering de uitslag niet over te nemen maar moet wel “zo spoedig mogelijk” een beslissing nemen of hij het verdrag opzegt. Of niet opzegt. De oppositie maakt er steeds van dat de regering een voorstel moet indienen om de goedkeuringswet in te trekken, maar dat is onzin.

 • Jammerlijke vertoning

  De regering heeft er intussen een jammerlijke vertoning van gemaakt. Eerst zei de regering niks, want Nederland was EU voorzitter, en dan een EU-akkoord opblazen is niet zo gunstig voor je reputatie. Daarna werd het touwtrekken. De regering bleek geen zin te hebben in afwijzing van het akkoord en ging naar manieren zoeken om de uitslag van het referendum naast zich neer te leggen. Dat kwam er op neer dat aan bezwaren van de tegenstemmers tegemoet zou worden gekomen door een “juridisch bindende” bijlage bij het verdrag. Dat wil zeggen: een aantal uitspraken van de EU-landen (en de Oekraïne?) over moeilijke onderwerpen als het EU-lidmaatschap van de Oekraïne. De regering wil eigenlijk vastleggen wat het akkoord allemaal niet zegt. Dat klinkt overbodig, maar het is nooit weg. Oekraïne wordt geen EU-lid, Oekraïne wordt niet militair geholpen, Oekraïne krijgt geen extra geld, en Oekraïners kunnen niet vrij in de EU werken. Is dit een goed antwoord aan de tegenstemmers? Dat weet je niet, want die krijgen geen voorstel voorgelegd. Alleen de tegenstanders in het parlement kunnen aangeven of ze nu tevreden zijn. Ik zou zeggen: je kunt het proberen, maar het risico is groot dat deze bijlage niet wordt aanvaard door alle ondertekenaars, en dat de tegenstemmers er een aanleiding voor zien om bij de Tweede Kamerverkiezingen helemaal dwars te gaan liggen. Wij zijn niet gerespecteerd!

 • Referendum tabee?

  Wat hier natuurlijk doorheen speelt is dat sommigen ineens bedenken dat het parlementaire stelsel ondergesneeuwd kan raken als er veel referenda worden gehouden. Regeringspartij VVD was al tegen referenda en neemt dus nu alle ruimte om het parlement een eigen oordeel te laten vormen. Dat mag volgens de wet ook, maar coalitiegenoot PvdA omhelsde eerst het volk en neemt er nu afstand van en laat de regering een uitweg zoeken. Kortom, de regering doet een late en vrij kansloze poging om de kool en de geit te sparen. Het instrument referendum kan daardoor sneuvelen, en dat zou ik jammer vinden.

 • Europa als strohalm

  Maar er is iets gekkers aan de hand, waar ik mij drukker over maak. Was in de aanloop naar het referendum de regering tamelijk lui, afgezien van wat interviews, en legde men de nadruk op het handelsverdrag, nu wordt ineens Europa van stal gehaald. Hoe ongeloofwaardig kan je zijn. Rutte benadrukt steeds dat de EU te veel wil en dat de lidstaten weer het voortouw moeten hebben (dat hebben ze al een tijdje en dat brengt de EU on grote problemen). En nu is Europese eenheid nodig om de Russische beer te beteugelen. De Krim was al geannexeerd voor het referendum! Het is uiterst ongeloofwaardig om Nederland tot instemming met een verdrag te verleiden om de Europese eenheid te verzekeren. Laat de regering eerst eens goed uiteenzetten hoe hij over Europa denkt, en wat precies de externe bedreigingen zijn. En hoe je daar tegen te weer kunt stellen. Dat is geen eenvoudig A4je (tenzij je een Nexit wil, zoals de PVV). Groen Links noemde terecht de gasrotonde, waarin Nederland staat te popelen om Russisch gas door Europa te pompen. De afhankelijkheid moeten we toch niet meer willen? Ongetwijfeld een pijnlijke volte face moet dan worden gemaakt, maar doe er eens een boekje over open. Trump is iemand die ongrijpbaar is door verandering van mening, maar Rutte lust er ook wel pap van.